Technische Dienst

Technische dienst bestaat uit ± 30 medewerkers en is als volgt opgebouwd:

TD walinstallaties
Verzorgt de mechanische inspecties en het onderhoud aan de walinstallaties aan de Vlothavenweg 24 en Oceanenweg 19 te Amsterdam.

TD drijvende installaties

Verzorgt de mechanische inspecties en het onderhoud aan de drijvende installaties welke door de gehele haven ingezet kunnen worden.

ETD (electro technische dienst)

Verzorgt de electrotechnische inspecties en het onderhoud aan zowel de walinstallaties als aan de drijvende installaties.

Garage

Verzorgt de inspecties en het onderhoud aan de verzetmachines.

Magazijn

Verzorgt de inkoop en opslag van de magazijnartikelen zoals reservedelen, huishoudelijke goederen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Het magazijn beheert ook het gezamenlijk gereedschap.

Onderhoud en middelen van de technische dienst
De visie van de technische dienst is zich als afdeling zoveel mogelijk toe te leggen op het toestandsafhankelijk ofwel predictief onderhoud, met als doel ’n veilige en betrouwbare installatie te behouden.

Correctief onderhoud
Bij het correctief onderhoud wordt er gereageerd op storingen aan de installaties. Middels preventief en predictief onderhoud wordt bovenstaand zoveel mogelijk voorkomen zodat de betrouwbaarheid van de installaties zoveel mogelijk gegarandeerd kan worden.

Preventief onderhoud
Preventief worden er onderdelen en vloeistoffen vervangen aan de installaties (in garantieperioden) soms voorgeschreven door de leverancier (zoals bijvoorbeeld olie). Ook worden er preventief zaken vervangen om lekkages en dergelijke te voorkomen (bijvoorbeeld slijtplaten in kettingtransporteur).

Predictief onderhoud

Door met verschillende middelen te meten komt men achter de toestand van een installatie. Op deze manier voer je het onderhoud uit op het juiste moment. Simpel gezegd is correctief onderhoud te laat en preventief onderhoud kan te vroeg zijn. IGMA hanteert de volgende metingen om tot de juiste beslissing te komen.

Visuele & audio controle

Dagelijkse controleronde door (electro)monteurs en machinisten. Tevens worden er in verschillende cyclussen (afhankelijk van installaties) inspectielijsten ingevuld.

Trillingsmeting

In een cyclus van 6 weken worden er op de installaties trillingsmetingen uitgevoerd. Dit wordt gedaan door een gespecialiseerde externe partij, welke een asset health report aanlevert.

Olieanalyse

3 maandelijks worden er oliemonsters genomen van de tandwielkasten. De monsters worden opgestuurd naar een gespecialiseerd bedrijf genaamd AR analyses, de uitkomsten van de analyse worden toegevoegd aan het asset health report.

Infrarood inspectie
In een cyclus van 6 maanden wordt er een infra rood inspectie gedaan op de installaties door onze eigen electrotechnische dienst. Tevens komt onze verzekeringsmaatschappij 1 keer per jaar meten om een extra controle uit te voeren.

Ultrasoon meten
Het ultrasoon meten wordt uitgevoerd in een 3 maandelijkse cyclus om een inspectie uit te voeren betreffende defecte lagers en luchtlekkages.

Binnen onze technische dienst maken wij gebruik van onderhoudsmethodieken en informatiesystemen.