Operationele Dienst

De Operationele Dienst van de IGMA is primair verantwoordelijk voor het laden en lossen van bulkgoederen. Dit doen we met ervaren medewerkers welke binnen de productie in de diverse ploegen werkzaam zijn. Daarnaast is er op basis van 50 jaar ervaring een eigen weegtraining opgezet om kennis en kunde op hoog niveau te houden.

IGMA doet overslag van zeeschepen, binnenvaartschepen, duwbakken, vrachtauto’s en opslag in de vlakloodsen op het terrein van IGMA. Deze op- en overslag gebeurt met een modern goed onderhouden arsenaal aan machines. Er zijn vier lemniscaatkranen en twee (elektrische) dieplepels. Het grootste gedeelte van de producten worden gewogen overgeslagen en hiervoor gebruiken we diverse geijkte weegtorens. Wegen kan gebeuren tijdens het laden, bij het opslaan van het product of bij het lossen.

De locaties waar onze activiteiten plaatsvinden zijn de boeien in de Vlothaven en Mercuriushaven en bij de vaste opstellingen in de Vlothaven, de Amerikahaven en de Westhaven. De drijvende kranen en weegtorens kunnen flexibel ingezet worden in de haven van Amsterdam.

De meeste overgeslagen producten worden aangeboden via binnenvaartschepen en zeeschepen. Ook is het mogelijk om via de weg op- en overslag voor de klant aan te bieden. De belangen van de klanten worden door diverse onafhankelijke partijen zoals SGS en Peterson behartigd. De onafhankelijke partijen nemen monsters en houden toezicht op het proces.

IGMA is trots op haar diverse kwaliteitscertificaten en wordt regelmatig gecontroleerd door de daartoe bevoegde instanties.